براي مشاهده كامل عكس ها به قسمت آلبوم در امكانات مدرسه مراجعه نماييد. 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : تهران - میدان رسالت- خیابان هنگام- خیابان فرجام- خیابان 49
تلفن : 77212040
آدرس رايانامه : school iranhighschool ir